ภาพกิจกรรม
พิธีมอบเสื้อเกียรติยศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 66
วันที่ 24 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป.เชียงราย เขต 4 ได้มีพิธีมอบเสื้อเกียรติยศให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าร่วมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 จำนวน 6 รายการ โดยมีนายเกษม ปันทะยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงมาเป็นประธานพิธีมอบเสื้อในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนต่อไป ซึ่งจะมีการแข่งขันในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) จ.ปทุมธานี
การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ม.1-3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-3
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น ป.1-6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น ป.1-6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1-3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น ม.1-3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น ม.1-3
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2560,15:12   อ่าน 454 ครั้ง