ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านปางขอน สพป.เชียงราย เขต 1 เข้ามาศึกษาดูงาน
วันที่ 14 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป.เชียงราย เขต 4 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านปางขอน สพป.เชียงราย เขต 4 เข้ามาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพ การจัดการศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2560,14:41   อ่าน 866 ครั้ง