ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ
โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป.เชียงราย เขต 4 ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ฝึกและพัฒนาความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม โดยมีวิทยากรมากความสามารถคือ Sun Smile Team ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 
https://drive.google.com/drive/folders/0B0zy8DJ9ObRQR3NUbHViYTdnT2c?usp=sharing

โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560,10:36   อ่าน 358 ครั้ง