ภาพกิจกรรม
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ     เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงจัดตั้งกองเสือป่า  และกองลูกเสือกองแรกที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย)  เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๔๕๔       ประเทศไทยจึงนับว่าเป็นประเทศที่ ๓ ของโลก    ที่มีกิจการลูกเสือรองมาจากอเมริกา       ลูกเสือจึงเป็นองค์การสากลและมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก   เป็นสื่อผูกไมตรีกันโดยใช้กฎของลูกเสือ ๑๐ ประการ     ผูกสัมพันธ์กันได้ไม่เว้นเชื้อชาติใด ศาสนาใดทั้งสิ้น   ถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกันกลุ่มลูกเสือโรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือขึ้น โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ ได้จัดกิจกรรมสวนสนาม  โดยกองลูกเสือแนะเนตรนารีขึ้นในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ มีผู้อำนวยการ นายวายุวัฒน์ ชัยววรณะ เป็นประธานในพิธี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี ได้นำกองลูกเสือแนะเนตรนารี ใน “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ”
รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/0B0zy8DJ9ObRQbl9WRkxFaTFxTHM?usp=sharing

โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2560,10:40   อ่าน 374 ครั้ง