ภาพกิจกรรม
การประชุมชิปฏิบัติกาตามโครการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ

ใน วันที่ ๗ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีการประชุมชิปฏิบัติกาตามโครการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียและเตรียมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ อำเภอเชียงของ โดยมีคณะครูและผู้ปริหารจากโรงเรียนในอำเภอเชียงของมาเข้ารับการประชุในตรั้งนี้โดยมี ดร.ทศพร  เมฆอากาศ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต ๔  เป็นประทานเปิดการประชุในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2563,14:34   อ่าน 172 ครั้ง