ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ สพป.เชียงราย เขต 4 
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น อนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์

หลักฐานการรับสมัครมีดังนี้
1. สำเนาใบ ปพ.1 หรือ ใบรับรองผลการเรียน  จำนวน 1 ใบ
2. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2  ใบ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน หรือ ใบสุติบัตร จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา มารดา จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน  จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา มารดา  จำนวน 1 ชุด
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2560,11:21   อ่าน 514 ครั้ง