ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 พ.ย. 59 ถึง 15 พ.ย. 59 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ / ชุดนักเรียน
30 พ.ย. 59 ถึง 04 ธ.ค. 59 กีฬาขยายโอกาส อ.เชียงของ
13 ธ.ค. 59 ถึง 16 ธ.ค. 59 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จ.ลำปาง
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จ.ลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง