ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ธ.ค. 59 ถึง 16 ธ.ค. 59 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จ.ลำปาง
เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 จ.ลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
30 พ.ย. 59 ถึง 04 ธ.ค. 59 กีฬาขยายโอกาส อ.เชียงของ
14 พ.ย. 59 ถึง 15 พ.ย. 59 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ / ชุดนักเรียน