ประถมศึกษา

อัญลิตา ทิวาคำ
ครู คศ.1

นางปิยะธิดา ทุ่งเก้า
ครู คศ.2