ประถมศึกษา

อธิษฐาน เชาว์รัตนประภา
ครู คศ.3
หัวหน้าประถมศึกษา

อัญลิตา ทิวาคำ
ครู คศ.1

ทินกร มุกดาสวรรค์
ครูอัตราจ้าง