ประถมศึกษา

อัญลิตา ทิวาคำ
ครู คศ.1

นางนภัสศรณ์ ลานนาพันธุ์
ครูผู้ช่วย