ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายชริน ณ พิกุล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :