ปฐมวัย

นางอธิษฐาน เชาว์รัตน์ประภา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

รัชณีกร รักพงศา
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0

นางสาวจามจุรี หินคง
ครูผู้ช่วย

นางพัชรินทร์ จิตต์ตรง
ครู คศ.1

นางสาวปุญชรัศมิ์ ชัยวรรณะ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเพ็ญผกา กาสี
ครูอัตราจ้าง