กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

รพีพรรณ หลวงแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

พรหมภรณ์ คำคง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

วาสิณี ยอดแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1