สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ต้นไม้  หมายถึง  สวนป่าโรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์  การรักษาสิ่งแวดล้อม

สาหร่าย  หมายถึง  กิจกรรมเด่นผลิตภัณฑ์สาหร่าย (ไก) จากแม่น้ำโขง

รูปบ้าน  หมายถึง  กิจกรรมเด่นเส้นสาย ลายศิลป์

รูปคนและ ดาว 9 ดวง  หมายถึง ผู้คนชาติพันธุ์ทั้ง 9 ชาติพันธุ์


ซึ่งสัญลักษณ์ทั้งหมดนี้หลอมรวมภายใต้คำที่ว่า "เราคือเมืองกาญจน์"

สีประจำโรงเรียน


สีฟ้า - ขาว


สีฟ้า  หมายถึง ความเข้มแข็ง ความอดทน ความเสียสละ  ตั้งใจเรียนและตั้งใจทำงาน

สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ ความสะอาด  ความเรียบง่าย และมึความสุข