กลุ่มสาระฯศิลปะ

ทองลี ศรีเตชะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

กมลชนก ยองคำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2