กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

สวัสดิ แสงงาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปุญชรัศมิ์ ชัยวรรณะ
ครูอัตราจ้าง