ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
16
15
31
1
อบ.2
8
13
21
1
รวม อบ.
24
28
52
2
ป.1
13
11
24
2
ป.2
20
18
38
1
ป.3
8
16
24
2
ป.4
22
14
36
2
ป.5
18
19
37
2
ป.6
22
19
41
2
รวมประถม
103
97
200
11
ม.1
39
29
68
2
ม.2
26
24
50
2
ม.3
29
42
71
2
รวมมัธยมต้น
94
95
189
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
221
220
441
19
ข้อมูลนักเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 423.71 KB