รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
140 หมู่ 2   ตำบลริมโขง  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
เบอร์โทรศัพท์ 0817968963


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :