ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรัญดา จอมป้อ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2559,15:33  อ่าน 374 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตรพิเศษ สำหรับผู้เรียน TEPE Online - TEPE เกินกว่า 3 หลักสูตรเท่านั้น
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรัญดา จอมป้อ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2559,15:28  อ่าน 1173 ครั้ง
รายละเอียด..