ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ชื่ออาจารย์ : ขจรศักดิ์ พวงกุหลาบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2559,15:33  อ่าน 219 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วุฒิบัตรพิเศษ สำหรับผู้เรียน TEPE Online - TEPE เกินกว่า 3 หลักสูตรเท่านั้น
ชื่ออาจารย์ : ขจรศักดิ์ พวงกุหลาบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2559,15:28  อ่าน 1034 ครั้ง
รายละเอียด..